Apunt

Llinatge i Història del Cognom Casadesús (I)


CasadesúsAntic cognom català arrelat sobretot a la província de Barcelona, sent notable la seva presència a la Girona, i menor a les de Lleida, Tarragona, València, Balears i Madrid, entre d'altres.

Assenyala Moll, a la seva obra Els Llinatges Catalans, que Casadesús és la grafia aglutinada de Casa de sus, Casa de dalt, i per això ho classifica en el grup dels cognoms presos a partir de noms d'edificis i les seves dependències.

Van tenir els Casadesús antigues cases solars a l'antigament anomenada col·lecta de Berga i Bagà, ja que segons el cens català de llars de l'any 1553, En Casadesús vivia a Casserres; Balthesar Casadesús vivia a La Nou; Berthomeu Casadesús vivia a Sant Salvador de la Vadella, i Joan Casadesús vivia a Cerdanyola.

En el segle XVII, Ramon Casadesús, mestre d'obres, va construir una nova capella de Sant Esteve per a la parroquial de Sallent (Barcelona).

D'altra banda, Casadesús va ser el cognom d'una dinastia de notables músics francesos, amb casa solar a Figueres (Girona), el membre més destacat de la qual va ser Francesc Casadesús, que va reorganitzar el conservatori nord-americà de Fontaineblau.(Font: Instituto de Historia y Heráldica Familiar - 2012)Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017