Apunt

Denominació dels Parentius


Es defineix com a vincle parentiu, la relació per consanguinitat, afinitat o adopció existent entre persones o parents, tot i que normalment es refereix només al parentiu per consanguinitat.

La relació de parentiu la mesurem pel nombre de generacions; cada generació forma un grau, i un seguit de graus formarà el que denominem línia generacional, que serà directa quan és formada per persones descendents o ascendents entre elles o col·lateral quan és formada per persones que no descendeixen o ascendeixen entre elles, però tenen un tronc comú.

Una línia generacional directa ascendent uneix les persones a aquelles de les quals descendeixen, i la línia generacional descendent uneix la persona amb aquelles que descendeixen d'ella, comptant tants graus com generacions existeixin, no considerant-se la del subjecte o progenitor. En la línia recta es puja únicament fins al tronc: així, el fill dista del pare un grau, dos de l'avi i tres del besavi. En la línia col•lateral es puja fins al tronc comú i després es baixa fins a la persona que interessa. Per això, el germà dista dos graus del germà, tres de l'oncle (germà del seu pare o la seva mare), quatre del cosí germà, i així successivament.


(Font: Parentiu - Viquipèdia - http://ca.wikipedia.org)Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017