Apunt

Santa Maria de Bolòs (Camprodon)


Santa Maria de Bolòs, situada al veïnat de Bolòs, al costat del veïnat de Salarça (Beget), en el que era l'antic municipi deFreixanet, incorporat a Camprodon el 1965.

L'església és una construcció romànica del segle XI, amb volta de canó apuntada. Sobresurt de la façana de ponent (nord-oest) un campanar en forma de torre acabat en piràmide. L'església es va consagrar el 13 d'octubre de 1050.

El topònim, sota la forma Bolosso, ja s'esmenta l'any 1017. Hi ha notícies dels anys 1159, 1195 i 1213 que esmenten l'església, i se sap que el cavaller Bernat d'Oix va fer donació l'any 1236 de les propietats que tenia en aquesta parròquia al seu nebot Pere des Coll. Es cita ecclesia de Bulosso i de Bolosso a finals del segle XIII i ecclesie parrochialis Sancte Marie de Bolos durant el segle XIV.

L'interior mostra signes d'haver estat en ús regular fins el segle XIX, amb pintures murals i un petit retaule de guix però sense cap imatge. En despoblar-se progressivament el veïnat a partir de l'any 1950, el temple s'ha anat degradant.


Enllaços d'interès: enciclopèdia.cat
Enllaços d'interès: wikipedia.org

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017