Documentació

Documentació de Cognoms


La documentació es un dels elements primordials en que se suporta la recerca genealògica, conjuntament amb les dades i informacions de memòria oral. La documentació ens proporciona la base sobre la qual podem sustentar de manera provada les estructures genealògiques de llinatges i branques de les nostres recerques, estan en gran part, basada amb els llibres parroquials de baptismes, òbits i casaments, llibres notarials així com també les informacions aparegudes en hemeroteques diverses.

La relació de documentació vinculada als cognoms de la recerca està organitzada i ordenada sobre la base del nom i cognoms de la persona a qui fa referència el document, mostrant-se informació de la data i font d’origen de la informació, i presentant-se en forma de llista que pot visualitzar-se de manera global, o seleccionar-se sobre un període de temps determinat o segons la categoria o àmbit a que fa referencia el propi document, baptisme, defunció, casament, notarial, etc.


Documentació Buela

Documentació vinculada al cognom Buela
anar-hi...

Documentació Illa

Documentació vinculada al cognom Illa
anar-hi...


Novetats

Darrera documentació analitzada i incorporada al projecte genealògic

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017