Localització

Localització de cognom: Casadesús
Branques a Arbúcies

(branques disperses)

Indicació de les localitzacions vinculades amb els cognoms Casadesús, Casadesus, Casadessús o Casadessus dins l'àmbit territorial de Catalunya, i la seva visualització es referencia a les dates de naixement o baptisme, o a una aproximació a elles.

Selecció d'interval temporal per períodes de cent anys o segles.


Periode: Global (s.XIII a XXI).: Arbúcies, Selva, Cat.:

    :: Casadesús Hom, Francesc
    :: Casadesús Cladera, F~~
    :: Casadesús Cladera, J~~
    :: Casadesús Cladera, N~~
    :: Casadesús Cladera, F~~
    :: Casadesús Hom, N~~
    :: Casadesús Hom, C~~
    :: Casadesús Canudas, Agusti
    :: Colom Casadesús, Josefa
    :: Colom Casadesús, Pio
    :: Colom Casadesús, Sebastià
    :: Colom Casadesús, Josep
    :: Colom Casadesús, Josep
    :: Riera Casadesús, O~~
    :: Riera Casadesús, J~~
    :: Riera Casadesús, J~~
    :: Riera Casadesús, J~~
    :: Casadesús Hom, Ana María
    :: Casadesús Canudas, Josep
    :: Casadesús Pagès, L~~
    :: Casadesús Recarens, L~~
    :: Colom Casadesús, Joan
    :: Riera Casadesús, A~~
    :: Casadesús Recarens, J~~
    :: Casadesús Recarens, G~~
    :: Casadesús Pagès, M~~
    :: Romaguera Casadesús, J~~
    :: Romaguera Casadesús, E~~
    :: Romaguera Casadesús, F~~
    :: Romaguera Casadesús, M~~
    :: Pujolras Casadesús, C~~
    :: Pujolras Casadesús, G~~
    :: ? Casadesús, A~~
    :: Lacomba Casadesús, M~~
    :: Lacomba Casadesús, J~~
    :: Lacomba Casadesús, N~~

Selecció de periode:
Global (s.XIII a XXI)
1201-1300 (s.XIII)
1301-1400 (s.XIV)
1401-1500 (s.XV)
1501-1600 (s.XVI)
1601-1700 (s.XVII)
1701-1800 (s.XVIII)
1801-1900 (s.XIX)
1901-2000 (s.XX)
2001-2099 (s.XXI)
Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017