Localització

Localització de cognom: Casadesús
Branques a Campdevànol

(branques disperses)

Indicació de les localitzacions vinculades amb els cognoms Casadesús, Casadesus, Casadessús o Casadessus dins l'àmbit territorial de Catalunya, i la seva visualització es referencia a les dates de naixement o baptisme, o a una aproximació a elles.

Selecció d'interval temporal per períodes de cent anys o segles.


Periode: Global (s.XIII a XXI).: Campdevànol (Sant Cristòfol), Ripollès, Cat.:

    :: Casadesús Punsá, Rosa
    :: Casadesús Ponsà, Anna
    :: Casadesús Ponsà, Francesca
    :: Casadesús Puig, Josep
    :: Casadesús Puig, Mercè
    :: Casadesús Puig, Josep
    :: Casadesús Punsà, Teresa
    :: Casadesús Punsà, Jordi
    :: Icart Casadesús, Eudald
    :: Casadesús Vilargonter, Antonia
    :: Currius Casadesús, Francesc
    :: Currius Casadesús, Ramon
    :: Currius Casadesús, Rosa
    :: Currius Casadesús, Martí
    :: Currius Casadesús, Teresa
    :: Casadesús Clotet, Francesc Xavier
    :: Amils Casadesús, Dolors
    :: Casadesús Serra, Pere


.: Campdevànol (Sant Martí d`Armàncies), Ripollès, Cat.:

    :: Icart Casadesús, Martí
    :: Casadesús Verni, Frederic
    :: Casadesús Verni, M~~
    :: Casadesús Verni, E~~
    :: Casadesús Oró, Evelí
    :: Casadesús Verni, E~~
    :: Casadesús Verni, E~~
    :: Casadesús Verni, M~~
    :: Icart Casadesús, Eudald
    :: Currius Casadesús, Cristòfol
    :: Currius Casadesús, Ramon
    :: Casadesús Oró, Josep
    :: Casadesús Colomer, Frederic
    :: Casadesús Oró, Josep
    :: Casadesús Colomer, Pilar
    :: Casadesús Colomer, Trinitat
    :: Casadesús Colomer, Ramona
    :: Casadesús Colomer, Elvira
    :: Casadesús Oró, Francesc
    :: Casadesús Oró, Aurora
    :: Casadesús Oró, Francesc
    :: Casadesús Oró, Eudald
    :: Casadesús Oró, Emilia
    :: Casadesús Viladevall, Onofre
    :: Casadesús Molinou, Martí
    :: Casadesús Oró, Rosa
    :: Casadesús Viladevall, Francesca
    :: Casadesús Viladevall, Josep
    :: Casadesús Viladevall, Onofre
    :: Casadesús Viladevall, Margarida
    :: Casadesús Viladevall, Josep
    :: Casadesús Molinou, Josep
    :: Casadesús Viladevall, Marià
    :: Casadesús Molinou, Teresa
    :: Casadesús Viladevall, Joan
    :: Casadesús Viladevall, Antonia
    :: Casadesús Molinou, Joan
    :: Casadesús Viladevall, (Albat)
    :: Casadesús Oró, Teresa
    :: Casadesús Oró (r), Francesc
    :: Casadesús Oró, Alfons
    :: Casadesús Verni, E~~
    :: Casadesús Oró, Odon
    :: Casadesús Oró, Emili
    :: Casadesús Clotet, Eudald
    :: Casadesús Clotet, Martin
    :: Casadesús Pernau, Josep
    :: Casadesús Clotet, Maria
    :: Casadesús Pernau, Maria
    :: Casadesús Terrer, Eudald
    :: Casadesús Pernau, Maria
    :: Casadesús Clotet, Isabel
    :: Casadesús Clotet, Manel
    :: Casadesús Pernau, Rosa
    :: Casadesús Pernau, Anna
    :: Casadesús Pernau, Rosa
    :: Casadesús Terrer, Teresa
    :: Casadesús Clotet, Ramon


.: Campdevànol, Ripollès, Cat.:

    :: Casadesús Espona, M~~
    :: Casadesús Espona, M~~
    :: Casadesús Espona, J~~
    :: Casadesús Colomer, Concepció
    :: Casadesús Colomer (REV), Fermí
    :: Casadesús Pons, Teresa
    :: Casadesús Có, Eudald
    :: Casadesús Có, Josep
    :: Casadesús Có, Magdalena
    :: Casadesús Sadurní, Eudald
    :: Casadesús Sadurní, Josep
    :: Casadesús Sadurní, Juan
    :: Casadesús Sadurní, Miquel
    :: Casadesús Sadurní, Pere
    :: Casadesús Sadurní, Pía
    :: Casadesús Sadurní, Salvador
    :: Magnet Casadesús, M~~
    :: Casadesús Có, Manel


.: Ripoll (Mas Casadessús), Ripollès, Cat.:

    :: Casadesús Sala, Pere
    :: Casadesús, Climent
    :: Casadesús, Pere
    :: Casadesús, +++Eulàlia
    :: Casadesús, Joan


.: Ripoll (Baubs), Ripollès, Cat.:

    :: Casadesús, Anna Elena
    :: Casadesús, Llorenç
    :: Casadesús, Maria Angela
    :: Casadesús, Maria Magdalena
    :: Casadesús, Maria Anna
    :: Casadesús, Joan Pera
    :: Casadesús, Antoni Joan Eudald
    :: Casadesús, Joan Francesc

Selecció de periode:
Global (s.XIII a XXI)
1201-1300 (s.XIII)
1301-1400 (s.XIV)
1401-1500 (s.XV)
1501-1600 (s.XVI)
1601-1700 (s.XVII)
1701-1800 (s.XVIII)
1801-1900 (s.XIX)
1901-2000 (s.XX)
2001-2099 (s.XXI)
Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017