Projecte

Projecte: Metodologia


La metodologia de treball emprada ha estat basada inicialment en la recopilació de documentació i informació de l'àmbit mes proper, obtenint dades que un cop organitzades i catalogades donaren peu als indicis i supòsits inicials, on un cop arribats a aquest punt iniciar de nou la recerca basant-la en les dades suposades des d'on analitzant la seva veracitat i exactitud em proporcionà informació contrastada, alhora que nous supòsits iniciaren de nou el cicle.

Mica en mica, s'ha anat verificant l'existència de nous individus, configurant o creant branques, enllaçant unes amb altres, fins a obtenir arbres de certa extensió i la corresponent informació auxiliar de localitzacions, dates, documentació, etc.

Els supòsits han estat valorats bàsicament sobre la tesis de la poca implantació i extensió dels cognoms Casadesús o Anfrons en el territori, fet que facilita la vinculació de individus d'una mateixa generació en un mateix territori o localitat. Tot i que davant de l'existència de dubtes sobre possibles relacions, aquestes no han estat considerades, restant pendents de recerca i comprovació sobre dades documentades i per tant de la seva correcte verificació.

La recerca de informació ha estat basada en gran mesura sobre llibres parroquials (baptismes, casaments i òbits), tot i que un altre important font han estat les hemeroteques de diaris, en gran mesura les seccions de naixements i defuncions, així com els diaris d'àmbit local o comarcal.

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017