Projecte

Projecte: Registre


El registre de dades i de informacions ha estat imprescindible des d'un primer moment. Utilitzant programes específics en l'àmbit genealògic i sota l'estàndard dels arxius GEDCOM, s'han desenvolupat tres línies d'emmagatzematge o registre, la línia o branca principal, les agrupades o disperses i les individuals o pendents de vincular i enllaçar.

Les dades recollides sense una referencia o vinculació clara, son emmagatzemades en primera instancia en la base de dades de informació desvinculada, denominada 'Individual', de forma que es mantinguin a la bast per tal de ser recuperades per possibles associacions amb noves dades localitzades o desenvolupades.

Per un altre part, les informacions verificades i associades en nuclis de famílies o branques familiars disperses son enregistrades en la base de dades d'agrupacions diverses, denominada 'Genealogia Dispersa', on son emmagatzemades com a branques familiars, vinculant-se la documentació, informació i dades que verifica i corroborà la veracitat de les mateixes.

Similar a la base de dades d'agrupacions diverses, la denominada com base de dades principal o 'Genealogia Principal' ha estat registrada per separat, bàsicament per un millor control de recerca i organització, contenint les dades, informacions i referencies de documentació vinculades a la branca Casadesús o Anfrons pròpies de les branques familiars que em son mes properes.

Les branques familiars son iniciades per un registre de inici, el qual es denominat amb els cognoms patern i matern de la família inicial de l'agrupació familiar, o d'aquells que en el moment de la recerca hagin estat els més rellevants, acompanyats del text 'Inici', com per exemple podria ser 'Casadesús-Anfrons (Inici)', o per la localització geogràfica més destacada de la branca, com pot ser 'Casadesús-Molinou (Campdevànol)'.

Tota la informació acumulada en les diverses bases de dades va acompanya de les informacions, anotacions o documentació corresponents, així com les fonts d'on han estat localitzades.

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017