Projecte

Projecte: Fonts


Tot i que en un inici es realitzés una recerca oral entre la família mes propera, la practica totalitat de les dades recollides en les bases de dades han estat obtingudes d'Internet, sigui per mitja de portals web especialitzats en l'àmbit genealògic, de serveis d'hemeroteca o d'arxius en línia, o com d'altres serveis web que han proporcionat informacions diverses i referencies sobre individus vinculats als cognoms Casadesús o Anfrons. Amb tot, cal en diversos casos una darrera verificació o ampliació de les dades obtingudes i aquesta, sols ha estat possible accedint als documents d'arxius parroquials o històrics.

Un cop recopilades les dades, han estat enregistrades amb la referència de la font d'informació, fet que permet una possible nova revisió o consulta, com també, per ser simplement la demostració i confirmació de la veracitat de les dades reflectides.Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017