Projecte

Projecte: Consideracions


El projecte basa la seva recerca en la consideració d'un mateix origen pels cognoms Casadesús i Casadessús per una part, com pels cognoms Anfrons, Anfruns, Enfrons i Enfruns per una altre, bàsicament per les donades característiques i similituds fonètiques i ortogràfiques. De fet, existeix documentada la conversió del cognom Casadessús com Casadesús o l'inrevés, així com el traspàs del cognom Enfrons a Anfrons.

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017