Localització

Localització geogràfica dels cognoms


Tot i poder semblar que es tracta d'una disciplina relativament desvinculada a l'àmbit genealògic o antroponímic, la geografia ens aporta una informació de gran rellevància en l'estudi dels cognoms, sobre les seves possibles variants, migracions o evolucions i transformacions, com de fet, en ocasions les diverses variants ortogràfiques d'un mateix cognom ens poden indicar i orientar en l'origen geogràfic dels seus avantpassats.

Pel que fa a l'àmbit del present projecte, l'estudi geogràfic dels cognoms s'ha centrat al territori de Catalunya, mostrant les indicacions de localització dels diversos cognoms referenciada a les dates de naixement, baptisme o una aproximació a aquestes.

Per tal de poder oferir una millor visualització de la progressiva expansió, o pel contrari, del seu replegament, o els orígens i les diverses migracions dins el territori, o com d'altres anàlisis que puguin propiciar-se, la visualització de les localitzacions pot ser segregada en intervals temporals de períodes de cent anys, prenent-se l'interval de l'any u al cent de cada segle.

Períodes de visualització:

  - Global (segles del XIII al XXI)
  - 1201 a 1300 (segle XIII)
  - 1301 a 1400 (segle XIV)
  - 1401 a 1500 (segle XV)
  - 1501 a 1600 (segle XVI)
  - 1601 a 1700 (segle XVII)
  - 1701 a 1800 (segle XVIII)
  - 1801 a 1900 (segle XIX)
  - 1901 a 2000 (segle XX)
  - 2001 a 2099 (segle XXI)Localització Buela

Localització geogràfica
anar-hi...

Localització Illa

Localització geogràfica
anar-hi...


Sant Llorenç de Campdevànol

APUNT

El Ripollès
anar-hi...

Sant Vicenç de Rus

APUNT

El Berguedà
anar-hi...

Sant Pere de la Portella

APUNT

El Berguedà
anar-hi...

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017