Orígens

Orígens dels cognoms


La recerca dels orígens dels cognoms fa que en molts dels casos ens haguem de remuntar fins als voltants del segle XIII, fins i tot al XII o XI, amb l'afegit que això comporta en mancança de documentació, la seva dispersió, contextualització, comprensió, etc.

Tot i així, amb les recerques i troballes que dins els diversos àmbits del mon de la historia es van esdevenint, ens fa pensar en la aportació de nou coneixement en aquest camp de la genealogia i l'antroponímia en general, farà que cada cop puguem anar profunditzant mes en el temps dels nostres avantpassats.

En quant que parlem dels orígens, en cap cas podrem assegurar o dunar per suposat el fet que parlem de la troballa del primer personatge que dona nom a un llinatge, caldrà prendre la precaució de deixar la porta oberta a l'existència de noves troballes.

En un altre apartat de coses, en moltes ocasions, l'origen d'un cognom no pot apuntar-se a un lloc en concret, podent-se donar l'aparició per primera vegada d'un cognom, i per tant d'un llinatge amb el mateix cognom en indrets diversos.Antroponímia

Estudi de l'origen, motivació i significat dels cognoms.
anar-hi...

Fogatges

Recull de fogatges (1358, 1497 i 1553)
anar-hi...

Definicions i Etimoligies

Diccionari català-valencià-balear
Institut d´Estudis Catalans
anar-hi...

Els noms de família gascons

Claude Larronde
anar-hi...

Les onades d'occitans a Catalunya

Albert Manent
anar-hi...

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017